Αύξηση της κερδοφορίας της πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου το α΄ τρίμηνο του 2010, με τα μεγέθη της να κινούνται εντός των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την εφετινή χρήση. Οπως ανακοινώθηκε, τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν την εξεταζόμενη περίοδο σε 165 εκατ. ευρώ και 81 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αυξημένα κατά 46% και 29% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφηκε θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το συγκρότημα.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν ετήσια αύξηση 33% και ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του συγκροτήματος έφθασε το 2,60%, ενισχυμένο κατά 47 μονάδες βάσης σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και κατά 9 μονάδες έναντι του δ΄ τριμήνου του 2009 (2,51%). Σε ικανοποιητικά επίπεδα διατηρήθηκαν επίσης ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (10,2%), ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (90%) και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (6,0%). Τα δάνεια στις 31 Μαρτίου 2010 ανήλθαν σε 27,21 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2009. Από την άλλη, το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 29,20 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%.

Με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2010 και τις επιδόσεις ως σήμερα, το συγκρότημα εκτιμά ότι στο σύνολο της χρήσης τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία θα κυμανθούν μεταξύ 300 εκατ. και 400 εκατ. ευρώ, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θ. Αριστοδήμου σημείωσε σχετικά ότι «οι στρατηγικές προτεραιότητες του συγκροτήματος για το 2010, μία ακόμη χρονιά προκλήσεων τόσο για την κυπριακή όσο και για την ελληνική οικονομία, επικεντρώνονται στη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στον περιορισμό των εξόδων με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Α. Ηλιάδης υπογράμμισε ότι «λειτουργώντας ανέκαθεν με μέτρο και σύνεση, και ακολουθώντας μια ορθολογιστική και ισορροπημένη πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση κινδύνων, μπορεί να συνεχίζει ταυτόχρονα και την αναπτυξιακή πορεία της, επιτυγχάνοντας ικανοποιητική κερδοφορία και στο α΄ τρίμηνο του 2010». Η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009.