Ενα από τα πιο προκλητικά στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα είναι αυτό που αφορά τους ελέγχους στο «πόθεν έσχες» εφοριακών υπαλλήλων. Υστερα από διασταύρωση στα εισοδήματα και στην ακίνητη περιουσία υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών προέκυψαν τα εξής: Από έναν πρώτο έλεγχο της ακίνητης περιουσίας όλων των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι 70 υπάλληλοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία από 800.000 ευρώ ως και 3 εκατ. ευρώ. Οι υπάλληλοι αυτοί διαθέτουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας κατά μέσο όρο 1.228.337 ευρώ και αντίστοιχα δηλούμενο εισόδημα κατά μέσο όρο 50.834 ευρώ. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε έλεγχο «πόθεν έσχες».