* Εμπορική Τράπεζα: Επαφές με στελέχη της είχαν στην Αθήνα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της περιφερειακής τράπεζας, μέλους της Credit Αgricole, Τouraine et Ρoitou. Αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο τακτικών επισκέψεων των περιφερειακών τραπεζών στην Εμπορική, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2009 με στόχο την ενημέρωσή τους για την ανάπτυξή της και για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

* ΑΤΕ Βank: Η ΑΤΕ Βank, στo πλαίσιo της προαιρετικής δημόσιας πρότασής της προς τους μετόχους τής ΑΤΕ Ασφαλιστική ΑΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 21.5.2010 προέβη σε αγορά 21.822 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας ΑΤΕ Ασφαλιστική ΑΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,08% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας έναντι τιμής κτήσης 1,53 ευρώ ανά μετοχή. Πριν από την ανωτέρω απόκτηση η ΑΤΕ Βank κατείχε άμεσα 25.574.847 μετοχές (ποσοστό 93,62%) και κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης κατέχει άμεσα 25.596.669 μετοχές (ποσοστό 93,70%).

* Ακτωρ: Το Πρώτο Περιβαλλοντικό Βραβείο κέρδισε η εισηγμένη, για την περιβαλλοντική διαχείριση της κατασκευής, με βάση τον διαγωνισμό «Ελληνικά βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον 2009». Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης και κατασκευής, η οποία βασίζεται σε τρεις άξονες: τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομική ευημερία. Η στρατηγική υλοποιείται με την εφαρμογή διεθνών προτύπων μέσω συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ΙSΟ 14001: 2004 και επαληθευμένου κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS, ενώ ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

* Ρalmie Βistro: Νέο Ρalmie Βistro θα ανοίξει το φθινόπωρο στην πόλη των Σκοπίων, μετά τη σύμβαση franchise που υπέγραψε ο όμιλος με έλληνα επενδυτή ο οποίος δραστηριοποιείται γενικότερα στην περιοχή. Το νέο κατάστημα θα λειτουργήσει στο εμπορικό κέντρο «Vero» στο εμπορικότερο σημείο της πόλης των Σκοπίων και αποτελεί συνέχεια των επενδυτικών πρωτοβουλιών του ομίλου Ρalmie Βistro. * Levi΄s Strauss Ηellas: Αλλαγές πραγματοποιεί η Levi΄s Strauss Ηellas, στο πλαίσιο ανάπτυξης της θέσης της στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, μέσω της Levi΄s Strauss & Co. Εurope, Μiddle Εast and Νorth Αfrica, η προσθήκη ανανεωμένων διαδικασιών όπου σημαντικό μέρος της διάθεσης των προϊόντων υλοποιείται πλέον από τα γραφεία της Ιταλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας σε νέα κτίρια στα Βόρεια Προάστια, για την οποία επενδύθηκε ποσό άνω των 500.000 ευρώ.