Τη διάθεση νέων προθεσμιακών καταθέσεων με υψηλότερα επιτόκια ανακοίνωσε η Geniki Βank. Η τράπεζα προσφέρει εννεάμηνη κατάθεση με επιτόκιο 4,60% για το σύνολο της περιόδου. Η προσφορά ισχύει για ποσά από 100.000 ευρώ και άνω, με την απόδοση των τόκων στο τέλος της προθεσμίας.