Την ανιούσα πήρε εκ νέου το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο α΄ τρίμηνο της εφετινής χρονιάς, ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα πτώσης του.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την καθυστέρηση εισροής σημαντικού ύψους κεφαλαίων από την ΕΕ, καθώς και με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα τις πληρωμές για καύσιμα. Πάντως το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εξακολουθεί να κινείται πτωτικά λόγω της περιορισμένης κατανάλωσης, που έχει ωθήσει τις εισαγωγές χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ ή 36,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, διαμορφούμενο σε 10,0 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της μεγάλης μείωσης των τρεχουσών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης, κυρίως από την ΕΕ, ενώ σε μικρότερο βαθμό έχει επηρεάσει η αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και για αγορές πλοίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν οι τρέχουσες μεταβιβάσεις δεν ληφθούν υπόψη, δεδομένου ότι η μεγάλη μείωσή τους είναι προσωρινή, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίζεται σε 0,7 δισ. ευρώ ή 7,9%. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εισροή πόρων της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, η οποία αναμένεται να καταγραφεί στη στατιστική του Μαΐου.

Από την άλλη, η αύξηση του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 571 εκατ. ευρώ προήλθε από την άνοδο των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 764 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 48 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εκτός πλοίων και καυσίμων περιορίστηκε κατά 241 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι οι πληρωμές για εισαγωγές μειώθηκαν κατά 501 εκατ. ευρώ ή 6,5%, ενώ οι εισπράξεις από εξαγωγές κατά 261 εκατ. ευρώ ή 9,3%.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 88 εκατ. ευρώ αντανακλά τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Αναλυτικότερα, οι ακαθάριστες εισπράξεις, κυρίως από την εμπορική ναυτιλία, παρουσίασαν άνοδο (7,9%), ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 25,5%, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 153 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (-1,5%), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 7,0%, με αποτέλεσμα οι καθαρές πληρωμές για ταξιδιωτικές υπηρεσίες να μειωθούν κατά 34 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώθηκε καθαρή εισροή ύψους 4,9 δισ. ευρώ στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, κατεγράφη εισροή κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (κατά 5,2 δισ. ευρώ) και εισροή 1,6 δισ. ευρώ λόγω αγοράς ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από μη κατοίκους. Εκροή σημειώθηκε λόγω αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων αφενός σε μετοχές του εξωτερικού κατά 0,9 δισ. ευρώ, αφετέρου σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 0,6 δισ. ευρώ.