Βελτίωση σημειώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2010, προερχόμενη κυρίως από την οργανική ανάπτυξη των ξένων χωρών του ομίλου Σαράντη και τη θετική επίδραση των ισοτιμιών, καθώς και την απουσία την εφετινή χρονιά της πρακτικής μείωσης αποθεμάτων που εφαρμόστηκε έντονα κατά το α΄ εξάμηνο της περυσινής χρονιάς. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,34%, φθάνοντας στα 50,82 εκατ. ευρώ από 46,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς, τα κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 182,63%.