«Βαθιά» ύφεση μέχρι το τέλος του 2011 και αύξηση της ανεργίας στο 14,3% προβλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ, στην έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δημοσιοποιήθηκε,σήμερα,Τετάρτη.

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τονίζει ότιη εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων είναι «επιτακτική ανάγκη», ενώ προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη αποτυχία στην υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο μνηνόνιο ΕΕ-ΔΝΤ θα θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική οικονομική ανάκαμψη.

«Καταλύτης» για τη σταθεροποίηση και εν συνεχεία τηνανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ίσως αποδειχθεί η παραοικονομία, καθώς ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει ότι ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη της προβλεπόμενης αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

«Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω συρρίκνωση τόσο το 2010 όσο και το 2011, κατά 3,7% και 2,5% αντίστοιχα, υπό το βάρος της τεράστιας δημοσιονομικής προσαρμογής, των σφικτών πιστωτικών συνθηκών και του αδύναμου κλίματος», αναφέρεται στην έκθεση.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 12,1% φέτος και στο 14,3% το 2011. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,1% φέτος και 7,1% το 2011.

«Η ριζική και διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης. Η επιτυχία στην συγκράτηση των δημοσίων δαπανών, με μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον δημόσιο τομέα, είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος», προστίθεται.

Για τηνευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότιανακάμπτει σταδιακά χάρη στο πακέτο στήριξης και στην ενίσχυση του εμπορίου, αλλά η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας και τα δημόσια οικονομικά των οικονομιών της περιφέρειας εγκυμονούν κινδύνους.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,2% για το 2010 και 1,8% το 2011. «Δυσκολίες στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και των υγιών δημόσιων οικονομικών σε κάποιες χώρες της περιφέρειας ίσως εμποδίσουν την ανάκαμψη», επισημαίνεται στην έκθεση.