Διετές πακέτο μέτρων λιτότητας αναμένεται να εγκρίνει σήμερα Τρίτη το ιταλικό υπουργικό συμβούλιο, σε μία προσπάθεια να μειώσει περαιτέρω το έλλειμμα του προϋπολογισμού και να μην μπει η χώρα με το πολύ υψηλό κρατικό χρέος στο «στόχαστρο» των αγορών.

Η ιταλική κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος κατά 25 δισ. ευρώ, στο 2,7% του ΑΕΠ έως το 2012, από 5,3% το 2009.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του διετούς πακέτου μέτρων, μόνο το 20% όσων υπαλλήλων αποχωρήσουν από τον δημόσιο τομέα από το 2011 έως το 2013 θα αντικατασταθεί, ενώ παράλληλα θα μειωθούν τα κονδύλια προς τις δημοτικές και τοπικές αρχές κατά 2 δισ. ευρώ το 2011 και 3,8 δισ. ευρώ το 2012.

Στον τομέα της Υγείας, οι δαπάνεςθα μειωθούν κατά 400 εκατ. ευρώ το2011 έτος και κατά 1,1 δισ. ευρώ το 2012.

Οι δαπάνες από τα υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, θα μειωθούν κατά 8% – 10% ετησίως από το 2011 έως το 2013.

Παράλληλα, όσοι έχουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στα μέσα και στα τέλη του 2011, θα συνεχίσουν να εργάζονται για ένα ακόμα εξάμηνο.

Επίσης, από το 2011 οι μισθοί των υπουργών θα μειωθούν κατά 10%, μείωση η οποία θα γίνει και στις αποδοχέςόσων δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνουν πάνω από 75.000 ευρώ ετησίως.