Στη Δικαιοσύνη παρέπεμψε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή συνεταιριστικές οργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες χρέωναν τους αγρότες μέλη τους με ποσά μεγαλύτερα από ότι προέβλεπε η σύμβαση ΠΑΣΕΓΕΣ – Δημοσίου για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (κοινοτικές επιδοτήσεις).

Σχετικά με το θέμα, η υπουργός τόνισε: «Θα γνωστοποιηθούν και άλλες υποθέσεις εφόσον αυτές εξεταστούν και από τη διασταύρωση των στοιχείων. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, αλλά και τη βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής μας στο χώρο της αγροτικής οικονομίας.»

»Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να σπιλώνει τη διαδικασία αυτή και τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και του αγροτικού εισοδήματος. Εκτός από τα τιμολόγια θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων Συνεταιριστικών οργάνων».