Ενα ακόμη βήμα υπέρ των δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων έκανε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Ως σήμερα προβλεπόταν ότι κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους υποχρεούται να θεωρεί μόνο τα χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδίδονται έπειτα από οριστικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους μισθούς συμβασιούχων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η καταβολή δεδουλευμένων ύστερα από προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τον νόμο 3301/2004 δεν δέσμευαν το Δημόσιο.

Τώρα, έπειτα από εισήγηση του γενικού επιτρόπου Επικρατείας κ. Γ. Σχοινιωτάκη και του συμβούλου κ. Μιχ. Ζυμή, την οποία υιοθέτησε η Ολομέλεια, αποφασίστηκε ότι πρέπει να θεωρούνται από το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο και τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τις αποδοχές συμβασιούχων και εκδίδονται ύστερα από:

* προσωρινές διαταγές που εκδίδονται έπειτα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, * δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων των πολιτικών δικαστηρίων.