ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΥπέρ της θέσπισης αυστηρότερων ποινών για τις χώρες-παραβάτες της δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ, αλλά κατά της γερμανικής ιδέας που θέλει ως εσχάτη των ποινών την αποβολή μιας χώρας από την ευρωζώνη, τάχθηκε χθες από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπακωνσταντίνου , ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην υπό τον πρόεδρο της ΕΕ κ. Χέρμαν βαν Ρομπάι κοινοτική Ομάδα Εργασίας που επεξεργάζεται την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας ήταν η πρώτη και με βάση το υπάρχον χρονοδιάγραμμα θα πρέπει ως τον Οκτώβριο να παρουσιάσει τα πορίσματά της, τα οποία στη συνέχεια θα κληθεί να επικυρώσει η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Οπως δήλωσε ο κ. Ρομπάι, η χθεσινή συνεδρίαση ήταν μάλλον αναγνωριστικού χαρακτήρα και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Από ελληνικής πλευράς ο κ. Παπακωνσταντίνου συμφώνησε με την κυρίαρχη άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο ο προληπτικός όσο και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του Συμφώνου, όχι όμως και με τη γερμανική πρόταση περί «ελεγχόμενης πτώχευσης» μιας χώρας της ζώνης του ευρώ, που επί της ουσίας δεν είναι παρά συγκεκαλυμμένη η πρόταση αποβολής μιας χώρας από την ευρωζώνη. Ο υπουργός Οικονομίας τάχθηκε επίσης υπέρ της προοπτικής έκδοσης ευρωομολόγων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ένα τμήμα των κρατικών ομολόγων, καθώς επίσης και υπέρ των γερμανικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας επί κρατικών τίτλων. Τη μετατροπή ενός τμήματος των χρεών των κρατών της ζώνης του ευρώ σε «κοινό ευρωπαϊκό χρέος», έναντι της οποίας έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά η Γερμανία, απετέλεσε την «αντιπρόταση» των χωρών της Νότιας- κυρίως- Ευρώπης στα εννέα σημεία για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην ευρωζώνη, τα οποία κατέθεσε η γερμανική κυβέρνηση. Η Γερμανία, η οποία ως γνωστόν δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη, αρνείται την έκδοση κοινών ευρωομολόγων προβάλλοντας το επιχείρημα ότι πρόκειται για μια οικονομική της επιβάρυνση την οποίαμε βάση την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία- ουδόλως υποχρεούται να αναλάβει.

Η γερμανική κυβέρνηση σε κείμενο εννέα προτάσεων το οποίο έδωσε χθες στη δημοσιότητα επικαλείται την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για να αποφευχθεί στο μέλλον μια «ελληνικού τύπου» κρίση. Οι «Προτάσεις για την ενίσχυση της ζώνης του ευρώ» περιλαμβάνουν μέτρα για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για υιοθέτηση νέων πολιτικών και οικονομικών μηχανισμών, καθώς και για την ισχυροποίηση του ρόλου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Στόχος είναι η «δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου πλαισίου» μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η Νομισματική Ενωση, ενώ επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα αναθεώρησης της Συμφωνίας του Μάαστριχτ.

Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται, τέλος, ότι ο μηχανισμός στήριξης των χωρών της ευρωζώνης αποτελεί μεν θετικό βήμα, αλλά είναι απλώς «προσωρινό μέτρο» που δεν διασφαλίζει την αποτροπή ή την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και οι πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων για την υπεύθυνη εποπτεία των ευρωπαϊκών οικονομιών θα πρέπει πλέον να γραφτούν στο μάρμαρο και να μην εναπόκεινται μόνο στις προθέσεις των πολιτικών και οικονομικών ηγετών. Οι 9 προτάσεις της Μέρκελ
1 Αυστηρότερη εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης των χωρών της ευρωζώνης. Τον ρόλο του «επόπτη» αναλαμβάνει η ΕΚΤ ή μια Ανεξάρτητη Αρχή.

2 Μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση των κεντρικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής.

3 Ανάληψη δεσμεύσεων από τις κυβερνήσεις για τη μείωση του χρέους. Η Γερμανία προτείνει να περιληφθεί όρος στα εθνικά Συντάγματα.

4 Αμεση επιβολή κυρώσεων στις χώρες με ελλειμματικό προϋπολογισμό, όπως η παύση μελλοντικών κοινοτικών ενισχύσεων.

5 Υιοθέτηση μηχανισμού «έκτακτων μέτρων» για τις χώρες που παρουσιάζουν υπερβολικά ελλείμματα. Ακόμη πιο αυστηρά μέτρα σε περίπτωση υποτροπής μιας χώρας σε διάστημα πέντε ετών. 6 Αφαίρεση δικαιωμάτων ψήφου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις χώρες που παραβιάζουν κατ΄επανάληψη τους κανόνες του Μάαστριχτ ή παραποιούν στατιστικά στοιχεία.

7 Εγκαιρη επισήμανση των οικονομικών παρεκκλίσεων.

8 Συγκεκριμένες συστάσεις από την Επιτροπή. 9 Μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλη την ευρωζώνη στο πλαίσιο των Γενικών Προσανατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών.