Ο υπουργός Εργασίας Ανδρ. Λοβέρδος απέστειλε,σήμερα, Παρασκευή πρόσκληση στους προέδρους της ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΒ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για θέματα της αγοράς εργασίας.

Ο υπουργός ζητεί να γίνουν συναντήσεις, τη Δευτέρα31 Μαΐου, ώστε να συζητηθούν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στο πλαίσιο των σκληρών μέτρων που προβλέπει το μνημόνιο γα τον μηχανισμό στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 9 του συγκεκριμένου νόμου (3845/2010), προβλέπεται να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα με ρυθμίσεις στα εξήςθέματα:

1) Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας.

2) Αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων.

3) Ύψος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης.

4) Μέτρα για να αποτρέπονται οι απολύσεις εργαζομένων που βρίσκονταικοντά σε ηλικία σύνταξης.

5) Όροι απασχόλησης και κατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους εργαζομένους κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

6) Όροι απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούμενων με συμβάσεις «μαθητείας» (Stage), η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι πάνω από ένα έτος.

7) Καθορισμός της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.