Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 219,40 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 219,40 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 219,40 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 262,42