Οι μισθώσεις των επαγγελματικών χώρων ισορροπούν πλέον σε τιμές 20%30% χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές του 2008 και του 2009. Μέχρι στιγμής παρατηρείται το 60% των εκμισθωτών επαγγελματικών χώρων (ποσοστό που έχει αρχίσει να μειώνεται) να αντιστέκεται.