Μειωμένες κατά 2,6% ήταν κατά μέσο όρο οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για το σύνολο του 2009, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,6% (-3,3%, -2,5%, -4,9% και -3,8% το α΄, β΄, γ΄και δ΄ τρίμηνο του 2009 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 1,7% το 2008.

Αναλυτικά, η μείωση των τιμών τοπρώτο τρίμηνο του 2010, σε ετήσια βάση, ήταν μεγαλύτερη για τα παλαιά διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 5 ετών: -4%) από ό,τι για τα νέα (ηλικίας έως 5 ετών: -0,3%). Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για ολόκληρο το 2009, καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τις δύο προηγούμενες κατηγορίες διαμερισμάτων ήταν 4,5% και 2,2% αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη μείωση των τιμών για τα παλαιά διαμερίσματα έναντι των νέων φαίνεται να αντανακλά τη σχετικά μεγαλύτερη «ανθεκτικότητα» των νεόδμητων διαμερισμάτων, τα οποία κατά κανόνα διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η εξέλιξη των τιμών των κατοικιών στο α΄τρίμηνο του 2010 ακολούθησε παρόμοια τάση σε όλες τις επιμέρους περιοχές.

Ειδικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄τρίμηνο του 2010 εκτιμάται ότι ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2009 κατά 2% στην Αθήνα, 3,6% στη Θεσσαλονίκη, 3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2009, οι αναθεωρημένοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης των τιμών στις ίδιες περιοχές ήταν 4,6%, 5,9%, 2,6% και 1,7% αντίστοιχα.

Οι συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος έφθασαν τις 22.100, έναντι 24.000 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τοα΄τρίμηνο του 2009, οι συναλλαγές ήταν αυξημένες κατά 38,5%. Στο σύνολο του 2009, ο αριθμός των συναλλαγών αυτών έφθασε τις 74.300 (αναθεωρημένα στοιχεία), δηλαδή μειώθηκε κατά 36% έναντι του 2008 (116.000).

Ο όγκος των συναλλαγών (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το α΄τρίμηνο του 2010 αυξημένος κατά 32,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ για ολόκληρο το 2009 ο όγκος των συναλλαγών με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 39,3% (2008: -23,5%).

Τέλος, η αξία των συναλλαγών οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε το α΄τρίμηνο του 2010 με ετήσιο ρυθμό 25,3%, έναντι μέσης ετήσιας μείωσης κατά 40,4% το 2009.

Το γεγονός ότι ο όγκος και η αξία των συναλλαγών την περίοδο της κρίσης μειώθηκαν ελαφρά περισσότερο από ό,τι ο αριθμός των συναλλαγών αντανακλά τη στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών προς διαμερίσματα μικρότερου εμβαδού και μικρότερης αξίας.