Με τον πληθυσμό της Γης να φθάνει τα 9 δισεκατομμύρια ως το 2050, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70% ως τότε, για να μπορέσει να καλυφθεί η αναμενόμενη ζήτηση. Οι δημογραφικές μεταβολές, η εκβιομηχάνιση και οι ανταγωνιστικές χρήσεις γης οδηγούν μάλιστα, όπως υποστηρίζεται, προς την ενίσχυση του κλάδου αγροτικής παραγωγής.

Με τις αναδυόμενες οικονομίες σε συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αποκτούν μεγαλύτερο εισόδημα, με αποτέλεσμα η ζήτηση για τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, όπως οι πρωτεΐνες, να αυξάνει εκθετικά την πίεση για την παραγωγή ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Παράλληλα ορισμένες κυβερνήσεις αναπτύσσουν σχέδια για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω και της παραγωγής βιοκαυσίμων, ενώ όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γεγονός που συνεπάγεται τη διατήρηση της αξίας της αγροτικής γης.

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα εδάφη τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ένα μέρος της αυξανόμενης ζήτησης σε αγροτικά προϊόντα, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις, παρατηρούν οι αναλυτές της ΒlackRock. Πολύ μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούνται με μη αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων, λιπασμάτων και τη δημιουργία γενικότερων υποδομών.

Επενδύοντας στον αγροτικό τομέα, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τη δυνατότητα των επιχειρήσεων που παράγουν εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες για τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής να δημιουργούν αξία σε μακροπρόθεσμη βάση. Παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις στις τιμές των πρώτων υλών, τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν την αγροτική παραγωγή έχουν βελτιωθεί, δημιουργώντας μια αναπτυξιακή προοπτική για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν.

Η ΒlackRock θεωρεί, π.χ., ότι στο μέλλον η ζήτηση για σιτηρά και εμπορεύματα θα είναι ανοδική. Η αγροτική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κερδοφορίας των προϊόντων, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τη ζήτηση για όλους τους συντελεστές παραγωγής, από τα αγροτικά μηχανήματα ως τη γεωπονία.

Οι επιχειρήσεις που φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αναπτύσσουν δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα αφορούν λιπάσματα, μηχανήματα, υποδομές, προϊόντα και τρόφιμα, βιοκαύσιμα, επιστήμες φυτικής παραγωγής, γεωπονίας και δασοπονίας. Ετσι, συνολικά με τον παγκόσμιο πληθυσμό και τη μεσαία τάξη στις αναδυόμενες οικονομίες σε άνοδο, ο τομέας ίσως αξίζει περισσότερη προσοχή από τους επενδυτές.

mantik@tovima.gr