Εβρεξε κέρδη για τη ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο: αύξηση 4,4% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης φτάνοντας τα 257,5 εκατ. ευρώ από 246,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή (που είναι η φθηνότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχαν αποτέλεσμα οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας να μειωθούν κατά 61,9 εκατ. ευρώ και αυτή η λειτουργική μείωση κατά 15% να επιδράσει θετικά στην κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 1.491,2 εκατ. ευρώ από 1.527 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, μειωμένος κατά 35,8 εκατ. (-2,3%). Στο τρίμηνο, το 64,1% της ενέργειας που παρήγαγε η επιχείρηση οφείλεται στη συμμετοχή των εγχώριων πόρων (λιγνίτης, νερό, αλλά και ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 60,9% το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) διαμορφώθηκαν σε 523,1 εκατ. ευρώ έναντι 508,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, αυξημένα κατά 14,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,9%). Το περιθώριο ΕΒΙΤDΑ ανέβηκε σε 35,1%, σε σύγκριση με 33,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Οι εισπράξεις της ΔΕΗ ήταν αυξημένες κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του πρώτου τριμήνου πέρυσι. Το 25,5% των συνολικών εσόδων της εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, σημειώνοντας μείωση συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2009 που ήταν 29,3%.

Επίσης, το θέμα του νομικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ (δίκτυα μεταφοράς και διανομής) ήρθε αιφνιδιαστικά στην επικαιρότητα ως συνδυασμός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού και της υποχρέωσης έναντι της τρόικας του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ ως τον Μάρτιο του 2011.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθ. Ζερβός σχολίασε πρόσφατα: «Ή θα ακολουθήσουμε το μοντέλο της απόσχισης των δικτύων διανομής και μεταφοράς και της κυριότητάς τους από εταιρείες 100% θυγατρικές της ΔΕΗ χωρίς όμως δικαίωμα στη διαχείρισή τους ή το μοντέλο εκχώρησης μέρους της κυριότητάς τους σε τρίτη εταιρεία με δικαίωμα όμως στη διαχείριση». Ο ίδιος πάντως θεωρεί μάλλον το δεύτερο πιο συμφέρον για τη ΔΕΗ. Παράλληλα, στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των τιμολογίων της επιχείρησης (δηλαδή σε ουσιαστικές αυξήσεις τιμολογίων) επιμένει η διοίκηση της επιχείρησης, «ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται μέσω των επιδοτήσεων από τη μια κατηγορία καταναλωτών στην άλλη», όπως λένε συνεχώς από τη Χαλκοκονδύλη. Στο θέμα πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, που επίσης ανακινήθηκε, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη ούτε του ΥΠΕΚΑ ούτε της διοίκησης, ενώ για τη ΓΕΝΟΠ το ενδεχόμενο αυτό θα σημάνει «πόλεμο».