Ως τις 30 Νοεμβρίου παρατάθηκε, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου , η προθεσμία για την καταβολή του αυξημένου ειδικού φόρου 15% επί ακινήτων που είναι στην κατοχή offshore εταιρειών. Η παράταση δόθηκε προκειμένου να παρέλθει το εξάμηνο χρονικό περιθώριο που προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος ώστε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά είναι γραμμένα σε offshore εταιρείες να μεταβιβαστούν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Το βασικό κίνητρο που δίνει το κράτος για να προχωρήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων offshore εταιρειών στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους είναι η μείωση του φόρου μεταβίβασης κατά 50% (δηλαδή από 10% της αντικειμενικής αξίας σε 5%) και εξαίρεση από τον έλεγχο «πόθεν έσχες» για την αξία του ακινήτου.