Επιτακτική χαρακτηρίζει η Αlpha Βank την ανάγκη τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης να συνοδευτούν από ένα ευρύτατο πρόγραμμα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ώστε να αρχίσει να κινείται και πάλι η οικονομία. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, αυτό δεν σημαίνει επιδοτήσεις και κρατικές δαπάνες, μιας και χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά «αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που κρατάμε κλειδωμένες λόγω ανεπαρκούς θεσμικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ενεργοποίηση των συμπράξεων δημόσιου- ιδιωτικού τομέα και απελευθέρωση της δυνατότητας δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους τομείς».

Στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, η Αlpha Βank υπογραμμίζει ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να φέρνουμε εμπόδια σε ξένες επενδύσεις και σε επενδύσεις γενικότερα για να ικανοποιήσουμε τα υπέρμετρα γραφειοκρατικά μας ένστικτα ή τις ιδεολογικές μας αγκυλώσεις».

Στην ίδια ανάλυση τονίζεται ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενσωματώνει αναπόφευκτες προσαρμογές στις δαπάνες και στα έσοδα του δημόσιου τομέα και σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που αυξάνουν την εθνική αποταμίευση και ενισχύουν τον ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με την Αlpha Βank, τα μέτρα αυτά συνθέτουν ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, ώστε να μη φοροδιαφεύγουν συστηματικά ιδιώτες και νομικά πρόσωπα με μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες, ενώ το φορολογικό βάρος φορτώνεται μόνο στους μισθωτούς και στους ειλικρινείς φορολογούμενους.