Σε μείωση του προσωπικού, των αμοιβών και των λειτουργικών εξόδων του, σε περιορισμό του κόστους των δράσεων, σε αναστολή της ετήσιας επιχορήγησης προς το ΕΚΕΜΕΛ και σε διακοπή της λειτουργίας του γραφείου πληροφοριών στη Στοά του Βιβλίου αναγκάζεται να προχωρήσει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού του εφέτος κατά 35%- από 1,6 εκατ. σε 1,17 εκατ. ευρώ. Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε να δοθεί βάρος στην προώθηση της ανάγνωσης, της ελληνικής λογοτεχνίας εκτός Ελλάδας, στη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Εκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και στην καλλιέργεια των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων το ΕΚΕΒΙ ζητεί τη μεταστέγασή του σε χώρο ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΤ και αποφάσισε την αναζήτηση χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς προκειμένου από το 2011 να εγκαινιάσει ένα δυναμικό στρατηγικό σχέδιο για μια νέα πολιτική βιβλίου. Από το έλλειμμα της περιόδου 2001-2004, ύψους 3 εκατ.

ευρώ, σημειώνεται ότι το ΕΚΕΒΙ έχει ως σήμερα αποπληρώσει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Το ΕΚΕΒΙ προχώρησε ήδη στην απόλυση εννέα εργαζομένων, ενώ το σωματείο εργαζομένων αντιπροτείνει την εξοικονόμηση πόρων με τον εξορθολογισμό των δαπανών.