Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει αξιολογηθεί το σύνολο των 3.438 εκκρεμών επενδυτικών προτάσεων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας.

Ο στόχος είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος που θα χρηματοδοτεί τα νέα επενδυτικά σχέδια (από το 2011 και μετά) να είναι απαλλαγμένος απότις εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια ύψους 70.631.765 ευρώ, με τα οποία δημιουργούνται 400 νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα ποσά που εκταμιεύονται για τη χρηματοδότηση έργων που είχαν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και έχουν ήδη εγκριθεί από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή.