Μια εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης αποκαλύπτει την απόφαση για περικοπή των εξόδων των Ταμείων για τα φάρμακα των ασφαλισμένων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα καλύπτονται πλέον 253 φάρμακα και φαρμακευτικά σκευάσματα που φέρουν καφέ χρώματος σήμανση, μια κατηγορία την οποία αποτελούν κυρίως αναλγητικά, αντιπυρετικά και άλλα σκευάσματα καθημερινής όσο και ευρείας χρήσης. Τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζουν ότι με αυτό το μέτρο θα εξοικονομούν περίπου 300 εκατ.

ευρώ ετησίως, οδηγώντας όμως τους πολίτες στην ολοκληρωτική πληρωμή της αξίας των συγκεκριμένων φαρμάκων και άρα σε περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους.