* Ιntrakat: Τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1,85 ΜW στον Νομό Ηλείας ανέλαβε η εταιρεία, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 5,68 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες κατασκευής στο σύνολό τους αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τις 30 Ιουλίου.

* Τεγόπουλος: Σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ύψους 25 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, υπέγραψε η εισηγμένη, με σκοπό τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών.

* Πλαίσιο Computers: Στα 0,12 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 2.649.600 ευρώ συνολικά ανέρχεται το μέρισμα που θα διανείμει η εταιρεία τη χρήση 2009, όπως αποφάσισε η γενική συνέλευση της εισηγμένης.

* Lafarge Βeton: Επεκτείνοντας την εμπειρία και τις καλές πρακτικές του ομίλου Lafarge και στην Ελλάδα, η Lafarge Βeton σύναψε τριμερές σύμφωνο συνεργασίας με το Τμήμα Φυτολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Βοτανικό Κήπο της Βρέστης, για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας στο λατομείο της στον Αραξο. Πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός της λατομικής ζώνης Αράξου σε μια ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, στο βορειοανατολικό άκρο του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου- Στροφιλιάς.

* Θεραπευτήριο Υγεία: Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας. Το ΔΣ θα προτείνει στο σώμα των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου ή και μερίσματος («constructive dividend»). Στη γενική συνέλευση θα παρουσιαστεί πρόταση επανεπένδυσης σε μετοχές του ποσού επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία αποκοπής του ποσού ορίζεται η 7η Ιουλίου 2010, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 9η Ιουλίου 2010, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής η 26η Ιουλίου 2010.

* Επιχειρήσεις Ηχου & Εικόνας: Σε 20.010.511,49 ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό της αύξησης της εταιρείας, όπως προέκυψε, κατά την ολοκλήρωση της μερικής αύξησης κεφαλαίου της, η οποία αποφασίστηκε από τους μετόχους της στην από 30.10.2009 έκτακτη γενική συνέλευση και πιστοποιήθηκε στις 23.3.2010. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δαπάνες έκδοσης της εν λόγω αύξησης ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 453.155,90 ευρώ. Από τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια των 20.010.511,49 ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, ήτοι 453.155,90 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό προς κατανομή των 19.557.355,59 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Για πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 7.057.355,59 ευρώ, για αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων 6 εκατ. ευρώ, έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ster Cinemas Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ 6,5 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη διατεθεί.