Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως Αριθμού Φορολογικού Μητρώου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές αξιωματικών ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία με βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας, καθώς και των πρακτόρων ασφαλειομεσιτών και συγγραφέων.

Τα παραπάνω ορίζονται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, που δόθηκε στη δημοσιότητα, σήμερα,Τετάρτη.