Μείωση της παρακράτησης του φόρου από 4 ως 17 ευρώ μηνιαίως θα διαπιστώσουν στα τέλη του τρέχοντος μηνός όσοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα έχουν μηνιαίο μισθό ως 2.000 ευρώ. Αντίθετα αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης θα διαπιστώσουν όσοι έχουν μηνιαία εισοδήματα από 2.000 ευρώ και άνω. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας ουσιαστικά σε εφαρμογή τη νέα κλίμακα φορολογίας βάσει της οποίας από την 1η Μαΐου του 2010 αλλάζει η παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στους μισθωτούς- συνταξιούχους στους οποίους γίνεται περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους μισθωτούςσυνταξιούχους στους οποίους δεν γίνεται περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας στους 12 μηνιαίους μισθούς θα προστίθεται το καταβαλλόμενο δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Κατά τον υπολογισμό της παρακράτησης θα λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών- συνταξιούχων 2010 όπως αυτή θεσπίστηκε και ανέρχεται σε 12.000 ευρώ για τον άγαμοέγγαμο χωρίς παιδιά, σε 13.500 ευρώ για έγγαμο με ένα παιδί που τον βαρύνει, σε 15.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά, σε 23.500 ευρώ αν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν κτλ.

Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Στους μισθωτούς- συνταξιούχους στους οποίους δεν γίνεται περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας το ένα δέκατο τέταρτο του ποσού αυτού αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.

Στους μισθωτούς- συνταξιούχους στους οποίους γίνεται περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας, ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αναλογεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων- Πάσχα) ή το επίδομα αδείας.