Πρωταθλήτρια, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως αναμένεται να αναδειχθεί σύντομα η Ελλάδα, όσον αφορά στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, επισήμανε στονBHMA 99,5ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Ο κ. Κιούσης δεν απέκλεισε νέα αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.