Οι 56 από τις συνολικά 113 δράσεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχαν ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με την τακτική αναφορά που συντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης του προγράμματος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

Σύμφωνα με τη νέα «έκθεση προόδου», συνολικά έξι δράσεις (από οκτώ στην προηγούμενη αναφορά) βρίσκονται στο «κόκκινο», παρουσιάζουν δηλαδή καθυστερήσεις, ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία. Πρόκειται για τις εξής παρεμβάσεις:

  • Εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων κατά την παραγωγή και δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στατιστικών (υπουργείο Οικονομικών)
  • Τριετείς προϋπολογισμοί με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών (υπουργείο Οικονομικών και λοιπά υπουργεία)
  • Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο. Η παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται, θα γίνει μετά το Πάσχα (υπουργείο Οικονομικών)
  • Αποτελεσματική εφαρμογή φόρου στα κέρδη κεφαλαίου, όπως από βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές συναλλαγές (υπουργείο Οικονομικών)
  • Θέσπιση ετήσιων στόχων από τις εφορίες και αξιολόγηση τους με βάση την απόδοση (υπουργείο Οικονομικών)
  • Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπουργείο Οικονομίας)

Η αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης εκπονείται κάθε 15 ημέρες και αποτελεί το «στιγμιότυπο» της κατάστασης των δράσεων για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η αναφορά κοινοποιείται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς και δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.