Με υψηλή κερδοφορία και παραγωγή ασφαλίστρων, τόσο στις γενικές ασφάλειες όσο και στον κλάδο ζωής, έκλεισε το 2009 για την Αllianz στην ελληνική αγορά. Μιλώντας ο κ. Π. Παπανικολάου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε ειδική εκδήλωση του τομέα πωλήσεων ανέφερε ότι στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς τα κέρδη της ανήλθαν στα 13,4 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή ασφαλίστρων το 2009 ανήλθε στα 223 εκατ. ευρώ έναντι 199 εκατ. ευρώ το 2008- η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 8,9% και ανήλθε στα 119,1 εκατ. ετρώ και του κλάδου των γενικών ασφαλειών διαμορφώθηκε στα 98,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 19,2%. Στο ίδιο διάστημα ο δείκτης φερεγγυότητας της Αllianz ανήλθε στο 161%.

Αναφερόμενος στη διεθνή δραστηριότητα του ομίλου είπε ότι πέρυσι κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά με 7,2 δισ. ευρώ λειτουργικά κέρδη και κεφαλαιοποίηση 42 δισ. ευρώ. Για το 2010 ο κ. Παπανικολάου είπε ότι δημιουργείται «μια νέα πιστοποιημένη επαγγελματική ομάδα συμβούλων σύνταξης ειδικών προδιαγραφών με εξειδίκευση στην παροχή συνταξιοδοτικών λύσεων», προφανώς επιχειρώντας να αξιοποιήσει την οξύτατη κρίση που διέρχεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.