Αποχωρεί από την προεδρία του Κομίτι ο κ. Επ. Εμπειρίκος .