Την κάλυψη οκτώ ελληνικών τραπεζών ξεκινά η Credit Suisse, η οποία βλέπει δυσκολίες για τον εγχώριο κλάδο λόγω του αρνητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Μάλιστα οι οικονομολόγοι της σημειώνουν ότι η ελληνική τραπεζική αγορά είναι μία από τις λιγότερο προτιμώμενες στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Τράπεζα Κύπρου δίνεται σύσταση «outperform», ενώ ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Εurobank με «neutral». Σύσταση «underperform» δίνεται για τις Αlpha Βank, Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Οσον αφορά τις τιμές στόχους, η Credit Suisse δίνει 11,5 ευρώ για την Εθνική, 5,9 ευρώ για τη Εurobank, 4,2 ευρώ για την Αlpha Βank, 4,7 ευρώ για την Πειραιώς, 5,6 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, 1 ευρώ για την Αγροτική, 2,7 ευρώ για την Εμπορική και 2,8 ευρώ για το ΤΤ.