Πράσινο φως για την έξοδο του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι δόθηκε κατά τη συνάντηση του Π.Βουρλούμη με τον υπουργό Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΤΕ μετά τη συνάντηση, εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή και τονίζεται με έμφαση ότι πάρθηκε για το συμφέρον των μετόχων.

Αλλωστε, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι σταματάει η διαπραγμάτευσή του ΟΤΕ σε δολάρια ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, που σύμφωνα με πληροφορίες ενόχλησε την κυβέρνηση, καθώς ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Οικονομικών δεν είχε ενημερωθεί επισήμως, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΟΤΕ ήταν υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης προς όλους τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό ταυτόχρονα, όπως επιβάλουν οι κανόνες της κεφαλαιαγοράς.

Ο ΟΤΕ αποδίδει την απόφαση στο δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το όφελος που είχε, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε παρόμοιες κινήσεις έχουν προβεί πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες όπως οι ABN Amro, Allianz, Axa, Bayer, Benetton, British Airways, BSkyB, Cable & Wireless, Deutsche Telekom, Ducati, Invitel, KPN, Swisscom, Telekom Austria, Telenor, Vivendi.

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διευκρινίζει τα εξής:

  • Ο όγκος των συναλλαγών της μετοχής του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τρόπο που να καθίσταται δυσανάλογο το όφελος σε σχέση με τα έξοδα.

Εξάλλου, όλες οι εισηγμένες εταιρείες σε χρηματιστήρια διεθνώς εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την οικονομική πληροφόρηση των επενδυτών, ενώ πλέον η ύπαρξη του ευρώ διευκολύνει τις συναλλαγές.

Σήμερα, μόνο ένα μικρό ποσοστό του κεφαλαίου του ΟΤΕ διαπραγματεύεται σε ADRs, περίπου 1,8%.

  • Η αποχώρηση του ΟΤΕ από το ταμπλό του NYSE δε σημαίνει ότι σταματάει η διαπραγμάτευσή του σε δολάρια ΗΠΑ.
  • Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρίες που παλιότερα είχαν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως οι ABN Amro, Allianz, Axa, Bayer, Benetton, British Airways, BSkyB, Cable & Wireless, Deutsche Telekom, Ducati, Invitel, KPN, Swisscom, Telekom Austria, Telenor, Vivendi έχουν ήδη λάβει και υλοποιήσει αντίστοιχες αποφάσεις και έχουν αποσυρθεί.
  • Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ έλαβε τη σχετική απόφαση, κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρίας και των μετόχων της.
  • Ο ΟΤΕ ήταν υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης προς όλους τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό ταυτόχρονα, όπως επιβάλουν οι κανόνες της κεφαλαιαγοράς.
  • Η εταιρία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό, ότι θα εξακολουθεί να τηρεί τα ίδια υψηλά επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει σήμερα.