Μισό εκατ. ευρώ πρόστιμο επέβαλε στην Commercial Value (CV) θυγατρική της Aspis Holdings (μετονομάστηκε σε Advantage Capital), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για το ρόλο που διαδραμάτισε κατά την εξαγορά της Universal Bank (USB) την περίοδο 2007-2008. Αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα εισπραχθεί το συγκεκριμένο πρόστιμο, λόγω της οικονομικά δύσκολης θέσης που βρίσκεται η CV στην Ελλάδα με την εκκαθάριση του Ομίλου Ψωμιάδη – Ασπίς, η ανακοίνωση ρίχνει φως σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την οικονομική κοινότητα της Κύπρου.

Στο πώς πέρασε στον έλεγχο του Ομίλου Ασπίς η USB. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της CV έχει ήδη περάσει στα χέρια εκκαθαριστή που διόρισε η αρμόδια εποπτική αρχή ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδας (ΕΠΕΙΑ) μετά τα ελλείμματα δεκάδων εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν στα ταμεία των ασφαλιζομένων. Παράλληλα πτυχές της υπόθεσης, που αφορούν πλαστογραφίες και εικονικές πράξεις, έχουν οδηγηθεί στην εισαγγελεία.

Είχαν τελικά σχέση
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2007 ο Όμιλος Ασπίς, μέσω διαφόρων εταιρειών μεταξύ και των οποίων η CV, απέκτησε σημαντικό ποσοστό στην USB και ουσιαστικά τον έλεγχό της, θεωρώντας πως ίσχυε η άδεια που είχε εξασφαλίσει παλαιότερα από την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ). Τον Απρίλιο που ακολούθησε όμως η ΚΤΚ αποφάσισε την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ και της CV, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 19,55% του μετοχικού κεφαλαίου της USB.

Χωρίς να έχει άλλη επιλογή, τον Ιούνιο του 2008 η CV με ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την ΕΚ, «δημιούργησε την εντύπωση στον μέσο επενδυτή ότι η Εταιρεία απώλεσε τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου» των μετοχών (19,55% του κεφαλαίου) οι οποίες είχαν πωληθεί στις εταιρείες E&G Electricplus, Goumouti και Kaleta Services. Με τα στοιχεία που είχε ενώπιόν της η εποπτική αρχή αποφάνθηκε ότι οι τρεις εταιρείες «σχετίζονταν» με την CV και άρα η ανακοίνωσή της αντίβαινε στη σχετική νομοθεσία «περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς)». Συγκεκριμένα οι ανακοινώσεις θεωρήθηκαν παραπλανητικές. Σημειώνεται πως το μέγιστο πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβάλει η ΕΚ ήταν μισό εκατ. λίρες (854 χιλ. ευρώ).

Παράλληλες έρευνες
Καταλύτης για τη λήψη της απόφασης ήταν ο εντοπισμός στοιχείων από την εποπτική αρχή ότι οι πιο πάνω αγοραπωλησίες μετοχών έγιναν με άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από την Aspis Holdings, ουσιαστικά από τον Όμιλο ο οποίος έλεγχε και την CV.

Η ΕΚ είχε αρχίσει από τότε έρευνες αλλά δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τα στοιχεία που θα της επέτρεπαν να καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Έτσι τον Ιούλιο του 2008 επέβαλε δύο καμπάνες συνολικού ύψους 170 χιλ. ευρώ στις εταιρείες E&G Electricplus και CV. Στην τελευταία γιατί είχε πωλήσει μετοχές σε κλειστή περίοδο και στην πρώτη γιατί είχε αρνηθεί να δώσει πληροφορίες.

Συγκεκριμένα στην E&G Electricplus, εκτός από το πρόστιμο των 80 χιλ. ευρώ που επιβλήθηκε διότι «δεν έχει προσκομίσει στοιχεία στην Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος συλλογής πληροφοριών» είχε επιβληθεί και ημερήσιο πρόστιμο 800 ευρώ για όσο συνέχιζε να μην δίνει πληροφορίες. Η εταιρεία είχε αρχικά προσφύγει κατά του προστίμου αλλά έχασε την υπόθεση και μετά καταχώρισε έφεση η οποία ακόμη να εκδικαστεί.

Σημειώνεται ακόμη πως τελικά η E&G Electricplus έδωσε τις πληροφορίες οι οποίες φαίνεται να ήταν καθοριστικές για την επιβολή του χθεσινού προστίμου, με παράλληλο αποτέλεσμα να σταματήσει να τρέχει το πρόστιμο. Η ΕΚ έχει ήδη καταχωρίσει αγωγή διεκδικώντας την είσπραξη του προστίμου.