Περίπου 178.000 μισθωτούς που δήλωναν στην Εφορία εισοδήματα λιγότερα από αυτά που ελάμβαναν από τoυς εργοδότες τους, ανάμεσα στους οποίους 28.000 που δεν τα δήλωναν καθόλου, εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις. Το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε αγγίζει τα 713 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία από τα στοιχεία προέκυψαν:

  • 149.323 φορολογούμενοι δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν από τις δηλώσεις των εργοδοτών τους. Το συνολικό ύψος των μη δηλωθέντων αποδοχών φθάνει τα 205,9 εκατ. ευρώ.
  • 28.177 φορολογούμενοι που δηλώθηκαν από εργοδότες ως αποδέκτες αμοιβών για μισθωτές υπηρεσίες άνω των 10.000 ευρώ δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό ποσό του εισοδήματος που δεν δηλώθηκε από αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει τα 507 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αποσταλεί στις ΔΟΥ για να γίνει περαιτέρω έλεγχος.

Οι διαστευρώσεις έγιναν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών μέσω της σύγκρισης μεταξύ των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων του οικονομικού έτους 2009 και των εισοδημάτων που δηλώθηκαν από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το ίδιο έτος.