Βουτιά σημείωσαν τα κέρδη του ΟΤΕ το πρώτο τρίμηνο του 2010 καθώς επηρεάστηκαν από τη διαρροή πελατών προς εναλλακτικούς παρόχους και τη μείωση της δαπάνης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 75,5%, στα 65,8 εκατ. ευρώ από 268,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τα έσοδα του οργανισμού υποχώρησαν κατά 3,1%.