Το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο 2010 ανήλθε σε 12,1%, έναντι 9,1% το Φεβρουάριο 2009 και 11,3% τον Ιανουάριο 2010 , όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Φεβρουάριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.404.051 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 605.277 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.282.874 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά το Φεβρουάριο των ετών 2005 έως και 2010