Πλήγμα στην αγορά κατοικίας αλλά και ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το «μαύρο χρήμα» που κυκλοφορεί στην κτηματαγορά εκτιμάται ότι θα επιφέρει η εφαρμογή των διατάξεων του φορολογικού νομοσχεδίου με τις οποίες καταργείται η εξαίρεση από το «πόθεν έσχες» για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ανεξαρτήτως εμβαδού και αξίας, ενώ το ίδιο ισχύει και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2010 για το σύνολο των δόσεων των στεγαστικών δανείων. Το μέτρο αυτό ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από χθες μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου με υπογραφή του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Πάντως αυτή την περίοδο η αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από «πάγωμα» πράξεων και τιμών, ενώ αντίθετα αρκετοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στα ενοίκια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, καταργείται από τις 23 Απριλίου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου φορολογικού νόμου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης που καταβάλλεται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίαςκαθώς και της δαπάνης που καταβάλλεται για την ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά