Η φαρμακοβιομηχανία Βayer προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το δελτίο τιμών φαρμάκων για το 2010, σύμφωνα με το οποίο μειώνονται οι τιμές ορισμένων φαρμάκων, ενώ άλλων δεν αυξάνονται. Η φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζει ότι με το δελτίο τιμών, το οποίο υιοθετήθηκε από την υπουργό Οικονομίας (αγορανομική διάταξη 3/2010), μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων. Οι τιμές μειώθηκαν κατ΄ επίκληση « κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος ». Η επίκληση όμως του δημοσίου συμφέροντος για την έκδοση του δελτίου με το οποίο μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων είναι κατά παρέκκλιση της συνταγματικής νομιμότητας, τονίζει η Βayer.