Χιλιάδες εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού εκδόθηκαν υπεράριθμα και διατέθηκαν παράνομα προφανώς σε μη δικαιούχους, με αποτέλεσμα να υποστεί το Δημόσιο ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται σε πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για πόρισμα«καταπέλτη», το οποίο αποκαλύπτει τη σπατάλη που έγινε στο Δημόσιο και ειδικότερα στον ευαίσθητο για την εθνική μας οικονομία τομέα του τουρισμού, και που εστάλη ήδη από τον υπουργό Πολιτισμού κ. Π.Γερουλάνο και την υφυπουργό Τουρισμού κυρία Αντζελα Γκερέκου στον Πρόεδρος Βουλής, ενώ διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Εφόσον προκύψουν ευθύνες από την έρευνα, τότε η υπόθεση θα σταλεί στον εισαγγελέα. Είναι το πρώτο πόρισμα διαχειριστικού ελέγχου που γίνεται στις υπηρεσίες τουρισμού και αφορά τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν άλλα δύο, για τη διαφημιστική δαπάνη του ΕΟΤ και για τα οικονομικά των Ολυμπιακών Ακινήτων. Τον έλεγχο διενήργησαν τρεις γυναίκες επιθεωρήτριες με προϊσταμένη την κυρία Μαργαρίτα Θωμαΐδου.

Τελικά ποιοι έπαιρναν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού; Απροσδιόριστος αριθμός δικαιούχων και κυρίως πολλοί που δεν τα δικαιούνταν, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι τώρα να ζητούν τα χρήματά τους και η νέα ηγεσία του ΕΟΤ να προσπαθεί να βρει κάποιο συμβιβασμό. Στο πόρισμα, που επισήμως αναφέρεται ως «ενδιάμεση έκθεση» , αναφέρεται ότι εκδόθηκαν ακόμη και υπεράριθμα δελτία κοινωνικού τουρισμού στο τότε κυβερνητικό πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» ή δελτία χωρίς καν αρίθμηση τα οποία εν συνεχεία πήγαιναν προς είσπραξη από τους δικαιούχους. Η «ενδιάμεση έκθεση» δεν προσωποποιεί ευθύνες, απλώς καταγράφει τις έκνομες πράξεις. Στα συμπεράσματα αναφέρονται: «Με βάση στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο, υπολογίζεται ότι η οικονομική επιβάρυνση που επήλθε από την έκδοση των επιπλέον δελτίωνείναι δυνατόν να ανέλθει στο ύψος των 3.680.000 ευρώ, οι δε ανειλημμένες υποχρεώσεις του οργανισμού (ΕΟΤ) για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ύψος των 17 εκατ. ευρώ».

Συγκεκριμένα όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, τα αρμόδια όργανα του ΕΟΤ αποφάσισαν την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» με προϋπολογιζόμενο κόστος το οποίο ξεπερνούσε σημαντικά τις αντίστοιχες εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα. Και όλα αυτά, όπως επισημαίνει η ηγεσία του υφυπουργείου Τουρισμού, έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο.

Επιπλέον στην ενδιάμεση έκθεση επισημαίνεται: «Σημειώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις,οι οποίες συνίσταντο αφενός μεν στην έκδοση δελτίων πέραν των προβλεπομένων στις κανονιστικές πράξεις των προγραμμάτων, αφετέρου δεστον πλημμελή έλεγχο και στην αναποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού να διαφυλάξει την ορθή εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα να προκύψει επιπλέον μη νόμιμη οικονομική επιβάρυνση του οργανισμού».

Ενα σημαντικό στοιχείο αδιαφάνειας που αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι «παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των δελτίωνπου ανατέθηκε για εκτύπωση σε ιδιωτική εταιρεία ήταν 27.000, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και εκτυπωμένα δελτία με αύξοντα αριθμό από 27.000 ως 28.000

»!