Επιχείρηση της αστυνομίας, για τον εντοπισμό ατόμων που σχετίζονται μετην κλοπήκαλωδίων ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ. Τα συχνά περιστατικά δολιοφθοράς στη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία στους επιβάτες και επιβάρυνσηστον κρατικό προϋπολογισμό.