Εδώ και μήνες η Ελλάδα φώναζε ότι η πίεση των αγορών είναι κερδοσκοπική και ότι επιχειρείται η υπονόμευση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εκείνες οι προειδοποιήσεις ελάχιστους έπεισαν. Την περασμένη Παρασκευή άπαντες επείσθησαν για το εύρος της απειλής. Ακόμη ένα σημάδι ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και να αποδεχθεί ότι το ευρωπαϊκό σπίτι είναι κοινό. Και ότι σε αυτό δεν υπάρχουν παραπαίδια, ούτε επιτρέπονται εξώσεις.