Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών των αυτοαπασχολουμένων- επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών, αυτοκινητιστών κλπ.- ανά ασφαλιστική κατηγορία ορίζονται ως εξής:

* Για την 1η ως και την 6η ΑΚ ποσοστό 0,9%, για την 6η ΑΚ ποσοστό 1%, για την 7η ΑΚ ποσοστό 1,1%, για την 8η ΑΚ ποσοστό 1,2%, για την 9η ΑΚ ποσοστό 1,3%, για τη 10η ΑΚ ως τη 14η ποσοστό 1,4% και ως το 27ο έτος ασφάλισης.

Από το 28ο έτος το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται ανά έτος κατά 0,1% για κάθε επόμενη τριετία και ως το 36ο ασφάλισης. Από το 37ο έτος και άνω η προσαύξηση ανέρχεται σε 2,1% ανά έτος ασφάλισης.