Πρόεδρος του ΣΕΒ παραμένει ο κ. Δασκαλόπουλος, ενώ ο κ. Α. Καλλιτσάντσης της Ελλάκτωρ αναβαθμίζεται σε αντιπρόεδρο. Νέος γενικός γραμματέας θα αναλάβει κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Αλ. Κομνηνός του ομίλου Στασινόπουλου.

Επίσης ως αντιπρόεδροι παραμένουν οι κκ. Χ. Κυριαζής, Αθ. Λαβίδας και Θ. Φέσσας, ενώ δύο επιπλέον θέσεις αντιπροέδρων καταλαμβάνουν οι κ. Ευθ. Βιδάλης (S&Β) και ο κ. Γ. Γιώτης (Γιώτης ΑΕ).

Στο διοικητικό συμβούλιο εισέρχονται και οι κκ. Ευρ. Δοντάς (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κ. Ελλάδος) και Φ. Κουνινιώτης (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδος).

Στη θέση των αποχωρούντων κ. Δ. Παπαλεξόπουλου, λόγω φόρτου εργασίας στη διεθνοποιημένη Τιτάν, και κυρίας Βαρβάρας Βερνίκου-Στράτου θα εισέλθουν οι κκ. Αλ. Μακρίδης, Ι. Στεφάνου (Νεώριον) και Ηλ. Πανάρας της Τιτάν. Ταμίας θα αναλάβει η κυρία Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.

Στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ όπου συμμετέχουν 90 μέλη του θα γίνει ριζική ανανέωση, με την είσοδο 20 νέων εταιρειών και 30 νέων προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των επιχειρηματικών κλάδων με εταιρείες πληροφορικής, ΜΜΕ, υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, τράπεζες και τηλεπικοινωνίες, ενώ η βιομηχανία συνεχίζει να διατηρεί το ποσοστό της με 50%.