Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, οι Ελληνες ήταν αγοραστές τον Απρίλιο στο Χρηματιστήριο με καθαρές εισροές 421,82 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένοι εμφανίζονται πωλητές με καθαρή εκροή κεφαλαίων ύψους 368,15 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (398,57 εκατ.) και ξένα νομικά πρόσωπα (0,59 εκατ.), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα φυσικά πρόσωπα (27,14 εκατ.) και οι υπεράκτιες εταιρείες (3,87 εκατ.). Οι εισροές των Ελλήνων προήλθαν από τους ιδιώτες (421,82 εκατ.), ενώ καθαρή εκροή κεφαλαίων παρατηρήθηκε από τους έλληνες θεσμικούς επενδυτές με 87,62 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 30.4.2010 σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό 50,4%. Τον Απρίλιο του 2009 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 47,2%. Σημειώνεται ότι ο γενικός δείκτης τον Απρίλιο κατέγραψε πτώση 9,6%.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο πραγματοποίησαν το 53,9% των συναλλαγών (τον Μάρτιο του 2010 πραγματοποίησαν το 52,2% των συναλλαγών). Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Απρίλιο πραγματοποίησαν το 29,5% των συναλλαγών (τον Μάρτιο πραγματοποίησαν το 28% των συναλλαγών. Οι έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Απρίλιο πραγματοποίησαν το 15,1% των συναλλαγών (τον Μάρτιο πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κεντρικού αποθετηρίου, η αξία συναλλαγών του Απριλίου έφθασε στα 4,702 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με τη συναλλακτική δραστηριότητα του Μαρτίου που ήταν 3,869 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών τον Απρίλιο ήταν 235,14 εκατ. ευρώ, υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης του Μαρτίου (175,89 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για τον Μάρτιο ανήλθε σε 76.753 έναντι 52.839 τον προηγούμενο μήνα.