Τον διαχωρισμό όλων των κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, αρχής γενομένης από το ΙΚΑ, και την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Η κυβέρνηση ακολουθώντας τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είχαν υποβληθεί για πρώτη φορά στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον διαχωρισμό του κλάδου συντάξεων από τις υπηρεσίες Υγείας στο ΙΚΑ, επεκτείνει τη ρύθμιση αυτή σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ετσι, οι φορείς πρωτοβάθμιας Υγείας θα υπαχθούν στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας σταδιακά, αρχής γενομένης από το 2011, και θα εποπτεύονται από ειδική υπηρεσία που θα συσταθεί στο υπουργείο Υγείας.

Μάλιστα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, τα έξι νοσοκομεία του ΙΚΑ θα υπαχθούν στις διοικητικές δομές των ήδη υπαρχόντων νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Ο στόχος της ρύθμισης είναι προφανής. Η αλματώδης αύξηση των δαπανών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτιμάται ότι θα τεθεί υπό έλεγχο με την ενοποίηση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, που θα έχει το ίδιο επίπεδο παροχών για όλους τους ασφαλισμένους.

Η ρύθμιση αυτή είναι πολύπλοκη καθώς, εκτός των δεκάδων διαφορετικών Ταμείων Υγείας, οι αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού διαφέρουν από Ταμείο σε Ταμείο. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά από τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι σύντομα θα καταργηθεί κι ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) ο οποίος λειτουργεί μόνο μέσω ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων και στοιχίζει περισσότερο από 1 δισ. ευρώ τον χρόνο στον προϋπολογισμό.