Σε βάθος πενταετίας θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια από ΕΕ και ΔΝΤ, αφού για τα πρώτα τρία χρόνια θα υπάρξει περίοδος χάριτος. Για τα 20 δισ. ευρώ του πρώτου τμήματος της βοήθειας η συμφωνία προβλέπει την καταβολή της πρώτης δόσης τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ το δάνειο θα εξοφληθεί σε βάθος δύο ετών, δηλαδή το 2015, με την καταβολή της τελευταίας από τις 8 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

Η κυβέρνηση επέλεξε δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο, επομένως τα πρώτα 14,5 δισ. ευρώ από τις χώρες της ΕΕ θα δοθούν με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το 3,60%, ενώ από τα 5,5 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ τα 3 δισ. ευρώ θα δοθούν με επιτόκιο 1,30% και τα υπόλοιπα 2,5 δισ. ευρώ θα έχουν επιτόκιο 3,30%.