Την εκταμίευση 20 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης ζήτησε σήμερα, Τρίτη,από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι χορηγήσεις που θα παράσχει η Ευρωζώνη θα ανέλθουν σε 14,5 δισ. ευρώ και το δάνειο του ΔΝΤ προς την Ελλάδα θα είναι ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Η πρώτη δόση που θα εκταμιεύσει το ΔΝΤ σήμερα θα χορηγηθεί με επιτόκιο 1,30% για τα πρώτα 3 δισ. ευρώ και 3,30% για τα υπόλοιπα 2,5 δισ. ευρώ.

Τα διμερή δάνεια από τα κράτη της ζώνης του ευρώ θα έχουν επιτόκιο 3,60%. Με τα δεδομένα αυτά στην πενταετία οι συνολικές δαπάνες τόκων για τα πρώτα 20 δισ. ευρώ θα ξεπεράσουν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία δανειοδοτήσεως της Ελλάδας προβλέπει την υπό όρους και προϋποθέσεις εκταμίευση βοήθειας συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το 2010. Η Ελλάδα θα λάβει συνολικά από το ΔΝΤ 10 δισ. ευρώ. Η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους 110 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών, παρέχοντας επαρκείς οικονομικούς πόρους και επαρκή χρόνο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, την ενίσχυση της αναπτύξεως και την μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών της Ελλάδος.

Η μείωση του κόστους δανεισμού περιορίζει το πρόβλημα ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έπαιρναν ολοένα και λιγότερη ρευστότητα από την ΕΚΤ όσο υποχωρούσαν οι τιμές των τίτλων που κατέθεταν ως ενέχυρο.

Σύμφωνα, δε,με εκτιμήσεις τραπεζιτών σήμερα κατά την δημοπρασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπολογίζεται πως τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα λάβουν ρευστότητα 7 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της θετικής επίπτωσης από την ανατίμηση των ομολόγων που θα ενεχυριάσουν, δεδομένου ότι χθες οι τιμές των ομολόγων ενισχύθηκαν κατά 10% περίπου.