Ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογικής κατεύθυνσης

Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης

Βιολογία γενικής παιδείας

Βιολογία θετικής κατεύθυνσης

Ιστορία γενικής παιδείας

Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης

Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης

Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά θετικής – τεχνολογικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής γενικής παιδείας

Νεοελληνική γλώσσα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική θετικής – τεχνολογικής κατεύθυνσης

Χημεία θετικής κατεύθυνσης