Συγκροτήθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). Πρόεδρος του ΟΠΕΠ αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Τσίτος και πρόεδρος του ΤΑΠΑ ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλαφούτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα δύο ΔΣ συγκροτήθηκαν ως εξής:

Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.
Πρόεδρος: Δημήτριος Τσίτος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Πετρόπουλος, Δημοσιογράφος

Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μπαλαφούτας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Μέλη: Γεώργιος Αδαμίδης (συμβολαιογράφος), Κλημεντίνη Κοντογιάννη (αρχαιολόγος), Αθηνά Λίτσου (οικονομολόγος), Ελένη Βασιλική Ζερβού (υπάλληλος Βουλής των Ελλήνων, Ιωάννης Κικκής (νομικός), Ιωάννα Δούνια (μηχανικός – σύμβουλος επιχειρήσεων), Μαρία Χρυσομάλλη – Κάσση (ζωγράφος), Αγγελική Γραμματικοπούλου (ιστορικός Τέχνης), Ηλίας Αντωνίου (γεωλόγος), Κωνσταντίνος Καραμάρκος (δημοσιογράφος), Νικολέτα Διβάρη – Βαλάκου (αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) Ηρακλής Χαρμανίδης (αύμβουλος Α’ Υπουργείου Εξωτερικών)

Τ.Α.Π.Α.
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπαλαφούτας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Μέλη: Νικολέτα Διβάρη – Βαλάκου (αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.), Αθανάσιος Κοντογεώργης (δικηγόρος) Ιφιγένεια Ντ’ Αμίκο (αρχιτέκτων μηχανικός), Δημήτριος Τσίτος (σύμβουλος επιχειρήσεων), Ηλίας Αντωνίου (γεωλόγος), Πολυξένη Βελένη, (προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης).