Να συνδράμουν τους δημοσίους υπαλλήλους- πελάτες τους, τα εισοδήματα των οποίων πλήττονται από τα νέα σκληρά μέτρα, αποφάσισαν οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουν προγράμματα αναδιάρθρωσης δανείων που έχουν χορηγήσει σε δημοσίους υπαλλήλους, με αντικειμενικό στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και την ουσιαστική μείωση της μηνιαίας δόσης.

Η κάθε τράπεζα ξεχωριστά θα διαμορφώσει τη δική της πολιτική και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις, ενημέρώνει η ΕΕΤ.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΕΕΤ στην σχετική ανακοίνωσή της: «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET) συναισθάνεται απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τρέχουσα συγκυρία οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας μας, τα εισοδήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά από τα πρόσφατα ανακοινωθέντα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής σταθεροποίησης.»

»Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες–μέλη της ΕΕΤ αποφάσισαν να συνδράμουν τους δημόσιους υπαλλήλους–πελάτες τους, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.»

»Γι’ αυτό, διαμορφώνουν προγράμματα αναδιάρθρωσης δανείων που έχουν χορηγήσει σε δημοσίους υπαλλήλους, με αντικειμενικό στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και την ουσιαστική μείωση της μηνιαίας δόσης. Η κάθε τράπεζα ξεχωριστά θα διαμορφώσει αμέσως τη δική της πολιτική και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΕΤ.