Περισσότερα από 300 μεγάλα ή μεσαία έργα στους κρίσιμους τομείς των τεχνικών κατασκευών, των μεταφορών και της ενέργειας καθυστερούν ή εκκρεμούν, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και πλούτο στη χώρα.

Οι επενδύσεις που βαλτώνουν ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν στην επόμενη κρίσιμη πενταετία περισσότερες από 10.000 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και 30.000 έμμεσες θέσεις. Μόνο στον χώρο της ενέργειας οι επενδύσεις φθάνουν στα 12 δισ. ευρώ με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.